wp3b49a9de_0f.jpg
wp7319b627.png
wp5d4b8889.png
wp8eb050e2.png
wp086a0ae8.png
wp9139a553.png
wp153cd19f.png
(This website uses sound.)
wpb5ddd307_0f.jpg
wpf54af5b2.png
Method of creation.
The sculptures are made of synthetic material. They are reproductions of existing, original sculptures of Egyptian and Khmer antiquity. A homage.

Information zur Herstellung.
Die Skulpturen bestehen aus Kunststoff und sind originalgetreue Nachbildungen Statuen, aus dem klassischer ägyptischen Altertum und der Khmer Epoche. Eine Hommage.

Bewerkingsinfo.
De sculpturen zijn van kunststof en kopieën van originele beelden uit de oudheid. Een hommage.