wpfe34ec67.png
wp37a97855.gif
wpd0d32745_0f.jpg
Hannelore, kind van een Duitse moeder in oorlogstijd, 1940-1947

Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak woonde Hannelore
Meijaard in het Zuid-Bevelandse dorp Oudelande. Haar moeder was een Duitse. Het huis van de Meijaards brandde in 1941 af, brandstichting werd vermoed. Moeder Olga kon haar kinderen ternauwernood redden van de dood. De Duitse afkomst van zijn vrouw speelde vader Jan Meijaard óók parten. Kort na de bevrijding van Midden-Zeeland werd hij op grond van een valse beschuldiging van NSB-lidmaatschap gearresteerd. Meijaard zat anderhalf jaar zonder officiële tenlastelegging gevangen in het beruchte Fort Ellewoutsdijk.

De fouten van de Bijzondere Rechtspleging, die moest
afrekenen met collaborateurs en politieke delinquenten, waren kort na de bevrijding al onderwerp van publicaties en politieke bemoeienis. De laatste tijd staat dit pijnlijke onderwerp opnieuw in de belangstelling. Ook in Zeeland heersten wantoestanden. Het lot van de familie Meijaard staat model voor dat van vele andere gezinnen.

Het boek is geschreven door de Jan J.B. Kuipers, de interviews zijn door Gert P. Kuipers gehouden. Het boek bevat een toelichting op de interneringskampen en een lijst met interneringskampen in Nederland.
Uitgegeven bij:
Den Boer / de Ruiter
isbn : 9789079875139
Prijs: € 12,50
Bijzonderheden: gesigneerd

Meer reviews:
Het Hollands maaiveld na de oorlog
wp9d74c24f.png
wp19671d43.png